Kalendář | 11. 3. 2020

MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH Nitra 2020

27. ročník medzinárodného veľtrhu strojov, nástrojov, zariadení a technológií


https://www.agrokomplex.sk/vystavy/medzinarodny-strojarsky-veltrh-2020/