Kalendář | 21. 10. 2019

KONFERENCE PPPU

46. konference s mezinárodní účastí PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

18. – 19. března 2020 v Hotelu Olšanka na Praze 3

POZVÁNKA

46 let tradice – záruka spolehlivosti a kvality

Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, vědecko-výzkumnými ústavy, vysokoškolskými pracovišti, státními orgány, českými i zahraničními firmami, mediálními partnery.

Konference se koná již několik let pod záštitou Hospodářské komory ČR.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů.

Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako školení.

Na programu konference:

aktuální informace o pokroku v technologiích, zařízeních pro povrchové úpravy, právních předpisech tak, aby se zvýšila kvalita výrobků a zlepšila jejich konkurenceschopnost:

  • aktuální právní předpisy včetně chystaných změn,
  • progresivní technologie a zařízení povrchových i předpovrchových úprav v lakovnách, žárových zinkovnách, při galvanickém pokovování, včetně informací o nátěrových hmotách apod.,
  • problematika provozů povrchových úprav,
  • opatření týkající se ochrany zdraví lidí nebo životního prostředí,
  • projektování povrchových úprav,
  • exkurze na pracoviště povrchových úprav,
  • diskuzní večer.

Možnosti prezentace pro firmy:

  • stránková inzerce
  • krátké vystoupení zástupce firmy v programu konference
  • stůl k provádění obchodní, propagační a konzultační činnosti

Těšíme se na Vás – za organizátory akce:

Zdeňka Jelínková + Zdenka Trávníčková

konferencepppu@seznam.cz

www.konferencepppu.cz